O metodzie ONE BRAIN

Metoda ONE BRAIN jest nowoczesnym i efektywnym sposobem pracy z problemami o podłożu emocjonalnym u dorosłych, dzieci i nastolatków.

Celem jest uświadomienie i usunięcie psychicznych, mentalnych oraz fizycznych przyczyn i skutków stresu przeżytego od poczęcia, aż do teraźniejszości. Jest to metoda skuteczna, gdyż opiera się na wiedzy z zakresu kinezjologii stosowanej, dalekowschodnich sztukach medycznych, psychologii, neurobiologii, neuroanatomii, kognitywistyce oraz wynikach badań nad genetyczną strukturą człowieka.

One Brain – Spójny Mózg

Nazwę ONE BRAIN tłumaczy się jako „jednolity mózg” lub „spójny mózg”, gdyż zakłada spójność na poziomie ciała, umysłu i ducha (Three in One Concepts), które nieustannie na siebie oddziałując, dążą do osiągnięcia równowagi i harmonii w organizmie. Jeśli przepływ energii jest niczym nieograniczony, organizm reguluje się sam, utrzymując optymalną homeostazę ustroju. Jednakże negatywne stany emocjonalne w czasie całego życia blokują mięśnie i mózg, a przeżywany stres prowadzi do przeciążenia obwodów i zakłóca przebieg energii w ciele. Dzięki stymulacji odpowiednich miejsc energia znów zaczyna krążyć prawidłowo, poprawia się nasze zdrowie i samopoczucie.

Metoda ONE BRAIN równoważy wielopoziomowo i dąży do harmonii między świadomością, podświadomością a ciałem. Zakłada, że wszystko, czego potrzebujemy, by uzyskać równowagę znajduje się w nas samych.

Należy więc odblokować skutki przeszłych negatywnych doświadczeń wpływających na poczucie wyboru w teraźniejszości. Tym samym pracuje się z bólem emocjonalnym, zapisami w pamięci komórkowej, ograniczającymi nas przekonaniami, wypartymi wspomnieniami, programami generacyjnymi i reakcjami automatycznymi, by przywrócić wybór myślenia, odczuwania i działania. Dzięki ujęciu holistycznemu zmiana zachodzi jednocześnie na poziomie emocjonalnym, mentalnym, duchowym i fizycznym.

Jednym z założeń metody jest przekonanie (które obecnie potwierdza mechanika kwantowa) co do takiej właściwości mózgu, że do pewnego stopnia nie odróżnia on wyobrażenia od rzeczywistości, a w prawej półkuli nie istnieje pojęcie czasu linearnego. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dzieją się jednocześnie, co daje szansę na uwolnienie „tu i teraz” stresu oraz negatywnych emocji ze wspomnień i lęków o przyszłość, a tym samym możliwa jest zmiana w teraźniejszości.

Sesja metodą ONE BRAIN prowadzi również do integracji poziomej (prawa i lewa półkula) i pionowej mózgu (pień mózgu, układ limbiczny i kora mózgowa), co pozwala przywrócić zaburzoną w wyniku stresu, komunikację między półkulami oraz przednią i tylną częścią mózgu. Spójny mózg, jeśli funkcjonuje w równowadze, prowadzi do uaktywnienia i zwiększenia potencjału człowieka. Metoda ONE BRAIN, w czasie odblokowania dąży do zrównoważenia i zintegrowania struktur mózgu, to znaczy do spójności procesów wegetatywnych (ciało), mentalnych (umysł) oraz emocjonalnych (duch).

Do równoważenia energii metoda ONE BRAIN korzysta m. in. z wiedzy Kinezjologii Stosowanej oraz Dotyku dla Zdrowia.

Kinezjologia, która opiera się także na starożytnej mądrości Dalekiego Wschodu, zakłada, że ciało posiada własną wrodzoną wiedzę na temat fizjologicznych procesów, które w nim zachodzą. Metoda ONE BRAIN, jako podejście holistyczne, bierze pod uwagę całość organizmu ludzkiego: aspekty biochemiczne, strukturalne, elektromagnetyczne oraz emocjonalne. Organizm człowieka traktujemy jako całość. Wszystko co odbywa się w głowie i co przechodzi przez usta, wywiera wpływ na całe ciało. Wykorzystując metody przywracania równowagi mięśniowej używane w kinezjologii, odnajduje się i równoważy osłabione mięśnie. Należy jednak uświadomić sobie, że nie odblokowujemy wyłącznie stresu zapisanego w samym mięśniu. Ciało ludzkie jest jedną, spójną całością o licznych i zróżnicowanych układach i funkcjach. Niektóre mięśnie powiązane są z określonym układem narządów, na przykład poprzez wspólne naczynia limfatyczne lub wspólny meridian (kanał energetyczny przebiegający przez nasze ciało), wykorzystywany w akupunkturze. Podobnie jak w rodzinie, gdy coś zdarzy się jednemu z jej członków, wywiera to mniejszy lub większy wpływ na wszystkich pozostałych członków tego rodu.

Według kinezjologów zdrowie jest procesem pochodzącym od wewnątrz. Największą siłą uzdrawiającą jest wrodzona inteligencja zawiadująca organizmem jednostki, własne siły organizmu, a sesja ma na celu stworzenie organizmowi możliwie najlepszych warunków do samoregeneracji. Temu celowi służą korekcje, między innymi masaż stref limfatycznych, dotykanie stref neuronaczyniowych, masaż meridianów oraz masaż przyczepów mięśni. Badanie mięśni (test mięśniowy) służy kontrolowaniu prawidłowego przepływu energii przez ustrój ludzki. Stosowane przez nas sposoby odblokowywania przepływu energii i przywracania równowagi systemu nazywamy równoważeniem

                                                                                                                                                                                                                                        czytaj dalej –> 

 

Bibliografia:

 

Menu