Recall Healing / Totalna Biologia

Mózg nigdy się nie myli

Stanowi centrum zarządzania dla całego organizmu i jest zaprogramowany na biologiczne przetrwanie ciała, którym zarządza. „Bank pamięci” mózgu przechowuje każdy szczegół życia, już od momentu poczęcia, a dzięki analizie danych płynących nieustannie z zewnątrz i z wnętrza ciała, automatycznie wybiera najlepszy sposób działania. Najlepszy, czyli taki, który pozwoli na adaptację i przeżycie organizmowi, którym zawiaduje. Jego przypominający sieć komputerową system przesyłania informacji oraz programów działania na obszarze całego ciała (system nerwowy), dzięki sieci receptorów, nieustannie monitoruje sytuację tak, jak czyni to kontroler lotów na olbrzymim lotnisku. W każdym momencie porównuje dane zapisane w swoim archiwum pamięci i podejmuje decyzje w postaci programów działania, wysyłanych do każdej komórki ciała za pomocą impulsów magnetycznych oraz elektrycznych. Wszystkie części naszego ciała są sterowane przez odpowiadającą im część mózgu, włączając w to nawet mózg, który zarządza sam sobą.

Choroba jako najlepsze możliwe rozwiązanie

Mózg może rozpoznać tylko to, co zna, a zna tylko to, co może rozwiązać – zawsze gra bezpiecznymi kartami. Jest automatycznie zaprogramowany na przetrwanie, a każdy konflikt traktuje jako realny, niezależnie od tego, czy problem jest rzeczywisty, symboliczny czy wyobrażony (uwaga na zamartwianie się!). Dopóki konflikt pozostanie na poziomie psychicznym, wpływa jedynie (!) na nasze samopoczucie. Choroba natomiast pojawia się wtedy, gdy konflikt przekroczy pewną granicę, powyżej której mózg nie jest już w stanie właściwie kierować ciałem z powodu zbyt silnego obciążenia stresem. Każdy podwyższony poziom stresu traktowany jest jako zagrożenie i uruchomiony zostaje tymczasowy program umożliwiający przetrwanie. Ponieważ mózg nie może zmienić sytuacji zewnętrznej, znajdzie taki sposób adaptacji naszego biologicznego ciała, który najskuteczniej złagodzi nadmiar stresu. Konflikt nie znika, lecz zostaje przeniesiony na poziom biologiczny – poziom ciała. Przy zbyt dużym napięciu, następuje „zwarcie”, które uszkadza część mózgu, a impulsy rozchodzą się po ciele nieprawidłowo. W wyniku tej adaptacji ciało zyskuje dodatkowy czas na przetrwanie. Konflikt zostaje sprowadzony do poziomu biologicznego, a mózg przenosi go do miejsca ściśle odpowiadającemu wydźwiękowi konfliktu (triada: mózg – Ognisko Hamera – narząd). Dokładny przebieg opisanego powyżej procesu, jest wyjaśniany szczegółowo podczas kilku dni warsztatów (które wszystkim zainteresowanym gorąco polecam).

RECALL HEALING, uzdrawianie przez świadomość

„Program awaryjny” daje nam informację o istniejącym konflikcie biologicznym, który jeśli nie zostanie uświadomiony (czyli przeniesiony z powrotem na poziom psychiki i rozwiązany), przejdzie z czasem w chorobę fizyczną. Innymi słowy, gdy choruje ciało, oznacza to, że w naszej psychice rozgrywa się konflikt. Gdy go znajdziemy i rozwiążemy, rozpocznie się proces zdrowienia. Powód, dla którego mózg umiejscowił konflikt w ciele zostanie rozpoznany, a więc nie będzie już sensu, by choroba nadal istniała. Ona pojawiła się jedynie jako pomysł mózgu na poradzenie sobie z czymś, co było zbyt trudne do rozwiązania na poziomie psychiki….

Metoda RECALL HEALING polega na badaniu traum i głęboko ukrytych emocji, które leżą u podłoża chorób fizycznych oraz objawów psychosomatycznych. Zajmuje się rozpoznawaniem zaburzeń emocjonalnych, które z czasem mogą doprowadzić do biologicznych dysfunkcji. Podstawową zasadą jest zrozumienie, że każda choroba jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co tkwi niewyrażone i nieuwolnione w pamięci (ciała). Każde schorzenie opiera się na biologicznym konflikcie, a chory powinien stać się świadomy tego, co dzieje się w jego wnętrzu. By wyzdrowieć, musi go rozwiązać, podczas gdy on często nawet nie jest świadomy, że ma w sobie konflikt, który stanowi przyczynę danej choroby.

Metoda RECALL HEALING (Totalna Biologia) stanowi połączenie odkryć z dziedziny medycyny akademickiej i tradycyjnej medycyny chińskiej, psychologii,  psycho(bio)genealogii, naturoterapii, symbolizmu oraz NLP. Opiera się na uznanych badaniach naukowych, a także na biologicznych obserwacjach świata fauny i flory.

W latach ’80 dwudziestego wieku, dr Ryke Geerd Hamer (twórca Nowej Medycyny Germańskiej) odkrył, że u źródła każdej biologicznej dysfunkcji znajduje się gwałtowny szok emocjonalny, oraz że charakter choroby zależy od sposobu, w jaki człowiek doświadczył traumy. Obecnie wiedza ta, w ciągu kilku dziesięcioleci uzupełniona o wiele cennych badań, medycznych odkryć oraz spostrzeżeń z obszaru światowego dziedzictwa kulturowego, rozprzestrzeniła się pod różnymi nazwami, między innymi takimi jak Totalna Biologia dr. Claude’a Sabbah, Recall Healing dr. Gilberta Renaud czy Biologika dr. Roberto Barnai.

RECALL HEALING traktuje człowieka holistycznie i pokazuje, że choroba nie pojawia się przypadkowo. Jest zawsze związana z dramatycznymi doświadczeniami, emocjonalną traumą, Pamięciowym Biologicznym Cyklem Komórkowym, cyklem rocznicowym, międzypokoleniowymi skryptami czy świadomą / nieświadomą historią rodziny. Opisanie tych zależności RECALL HEALING zawdzięcza między innymi takim badaczom jak Claude Sabbah, Marc Frechet, Anne Ancelin Schutzenbergen, Gerard Athias, a także własnym odkryciom mojego nauczyciela, Gilberta Renaud, twórcy RECALL HEALING.

 

Czytaj dalej: Sesja RECALL HEALING

 

Bibliografia:

 

Menu