Struktury i Funkcje w metodzie ONE BRAIN

Struktury i Funkcje w metodzie ONE BRAIN

Wiedzę na temat naszego wyposażenia genetycznego zebrali i opracowali w wyniku wieloletnich badań Elisabeth i Robert Whiteside – rodzice Daniela Whiteside’a, jednego z twórców metody ONE BRAIN.

Każdy z nas jest zbudowany w pewien określony sposób, dzięki garniturowi genetycznemu odziedziczonemu po przodkach. Choć wiedza o znaczeniu Struktur i Funkcji nie jest zbyt dobrze znana w naszym społeczeństwie, to i tak podświadomie działamy i reagujemy automatycznie w stosunku do swoich bliskich i obcych nam osób. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się kogoś polubić od pierwszej chwili, odnieść wrażenie, że zna go „od zawsze”, albo wręcz przeciwnie, poczuć wobec niego niczym nieuzasadnioną niechęć. Budowa ciała i jego proporcje, rysy i elementy twarzy, według twórców metody, są ściśle powiązane z konkretnym zachowaniem, myśleniem i odczuwaniem. Dotyczy to zarówno naszych własnych struktur/funkcji, jak i genotypu ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. Wystarczy jeden rys napotkanej osoby – choćby kształt oczu, ust czy nachylenie czoła – a wspomnienie (na przykład pana od fizyki) uruchomi dawny program lękowy i raz jeszcze poczujemy stres małego dziecka.

Struktury i funkcje w metodzie ONE BRAIN - Małgorzata Radomska PoznańNie ma „złych”, czy „niewłaściwych” struktur. Każda z nich oferuje nam inną wiedzę. Struktury i Funkcje w metodzie ONE BRAIN są źródłem informacji na temat naszego indywidualnego systemu przekonań. Wiedza ta pomaga więc w lepszym zrozumieniu siebie i innych osób. To ważne, jeśli uświadomimy sobie, że czasem nasze odczucia (np. niechęci) nie są skierowane do kogoś osobiście, ale że każdy z nas działa instynktownie według własnego wewnętrznego programu. Poza tym, każdy z nas posiada własny sposób radzenia sobie z wyzwaniami i stresem. To uświadomienie prowadzi do większej akceptacji i szacunku wobec siebie i innych. Przynosi także zmianę na lepsze, ponieważ pozwala na wzajemne zrozumienie i komunikację.

Nasza budowa ciała nierozdzielnie związana jest z zachowaniem zaprogramowanym genetycznie, a jej funkcja włącza się automatycznie. Zdarza się, że w wyniku bolesnego doświadczenia zaprzeczyliśmy jej, co doprowadziło do braku spójności oraz zablokowania naturalnego potencjału jednostki. Rozbieżność między daną strukturą a działaniem, myśleniem, czy odczuwaniem, jest wskazówką do rozważenia przyczyny powstania tej niespójności. Każdy z nas działa najlepiej, kiedy jest tym, kim jest, a nie, gdy z jakiegoś powodu stara się być kimś innym.

 

Powrót do: Narzędzia pracy

Menu