Brain Gym / Gimnastyka Mózgu

 

Metoda Brain Gym – Zastosowanie Gimnastyki Mózgu

 

Podczas odblokowania metodą ONE BRAIN, gdy zachodzi taka potrzeba, używa się (z modyfikacjami) korekcji, które wywodzą się z metody Brain Gym. Podczas sesji ONE BRAIN korekcje są jedynie (ważną) częścią procesu, lecz praktykowane same w sobie są bardzo skuteczne, szczególnie w przypadku dzieci. Korekcje nadają się do samodzielnego wykonywania w domu.

Gimnastyka Mózgu (Metoda Brain Gym) to zestaw dwudziestu sześciu ćwiczeń, których stosowanie ma na celu polepszenie koncentracji i wyników w nauce. Usprawniają zdolność widzenia przestrzennego, inteligencję wizualno-przestrzenną (zdolności wzrokowo-przestrzenne), umiejętność aktywnego słuchania i rozumienia tekstu mówionego, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, dużą i małą motorykę rąk przy pisaniu, rysowaniu, poruszaniu się i komunikowaniu oraz ogólną elastyczność ciała, a tym samym, oddziałując na mózg, usprawniają proces przyswajania wiedzy i korzystania z zapamiętanych informacji.

Twórcami tej oryginalnej koncepcji diagnostyczno – terapeutycznej są Paul i Gail Dennisonowie.

 

Metoda Brain Gym - Małgorzata Radomska Poznań Początki metody Brain Gym

Kinezjologia Edukacyjna, w ramach której funkcjonuje metoda Gimnastyka Mózgu, skupia się na zależności pomiędzy ruchem ciała a organizacją i funkcjonowaniem mózgu. Podstawowe założenia tej dziedziny sformułował amerykański pedagog, Paul Dennison, który uzyskał doktorat na Uniwersytecie Południowej Karoliny za badania nad wczesnymi osiągnięciami w czytaniu u dzieci oraz ich związkiem z funkcjami myślenia.

 wiecej_03 (1)

 

 

Metoda Brain Gym - Małgorzata Radomska PoznańRuch, który uczy myśleć

Brain Gym to oparta na podstawach neurofizjologii, holistyczna metoda wspomagania procesów nauczania oraz korygowania poprzez ruch dysfunkcji rozwojowych. Metoda gruntownie wspiera proces uczenia się, dając możliwość pełnego rozwoju dzieciom, a także dorosłym. Osoby dorosłe z powodzeniem mogą ją również stosować, na przykład w celu podwyższenia stopnia wykorzystania własnego potencjału umysłowego. Dorosły człowiek wykorzystuje jedynie około pięciu, do dziesięciu procent sprawności swojego mózgu, nie wykorzystujemy też w pełni płynących z naszych zmysłów możliwości.

wiecej_03 (1)

 

 

 

Metoda Brain Gym - Małgorzata Radomska Poznań„Aby złapać myśl, potrzebny jest ruch” – korekcje

Zestaw ćwiczeń wykorzystywanych w Gimnastyce Mózgu mobilizuje mózg do harmonijnej i synchronicznej pracy obu półkul, sprzyja tworzeniu nowych połączeń nerwowych oraz aktywizuje myślenie poprzez ruch, w celu pełnego wykorzystania i udoskonalenia własnego potencjału możliwości. Ćwiczenia ułatwiają koncentrację i skupienie na wykonywanych zadaniach, wspomagają rozwój zdolności manualnych, koordynację wzrokowo-ruchową, redukują stres i napięcia. Proste, skuteczne i bezpieczne ćwiczenia ruchowe zmieniają stare, oparte na stresie, wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na naukę w sposób twórczy i w zgodzie z potrzebami naszego ciała i umysłu.

wiecej_03 (1)

 

 

Bibliografia:

 

                                                                                                                                                                                                                                    czytaj dalej –>

Menu