Cennik

 

 NOWOŚĆ !!!  

 ⭐ KALKULATOR dlaTB / RH 2.0 ⭐

 
Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj TU i TU oraz TUTAJ

 

 

 

REGULAMIN REZERWACJI SPOTKANIA:

 

Opierając się na wzajemnej potrzebie uszanowania swojego czasu oraz mając na uwadze łatwiejszy dostęp do konsultacji dla osób oczekujących na spotkanie, informuję, że rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę.

W przypadku wizyty stacjonarnej, osoby zapisujące się na spotkanie, mogą zostać poproszone o zaliczkę w wysokości 50 złotych (płatne na konto).

Spotkanie bez ponoszenia opłaty można odwołać do 24 godzin przed wyznaczonym terminem (licząc dni robocze).

UWAGA!!! Sesję, która ma odbyć się w poniedziałek o godzinie 10 rano, proszę anulować najpóźniej w poprzedzający piątek do godziny 10 rano. Analogicznie sesję, która ma odbyć się w poniedziałek o 14, proszę odwołać najpóźniej w poprzedzający piątek do godziny 14. 

Odwołanie spotkania w terminie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą wiąże się z opłatą 50 zł.

Odwołanie spotkania w terminie krótszym niż 5 godzin przed sesją (uwaga na sesje poniedziałkowe, liczy się piątek po południu) lub nieobecność na sesji, skutkuje poniesieniem pełnych kosztów wizyty przez klienta. Jeśli zostanę powiadomiona o nieobecności i uda się znaleźć zastępstwo z listy rezerwowej, wtedy opłata na konto wynosi 50 zł. 

Ewentualna opłata/dopłata na konto następuje najpóźniej 1 dzień po planowym terminie zakończenia konsultacji.

W przypadku spotkań on-line (Skype), konieczne jest uregulowanie płatności przynajmniej na 3 dni robocze przed umówioną konsultacją oraz przesłanie potwierdzenia przelewu.

Klient odpowiada za wysłanie zaproszenia na Skype oraz za nawiązanie połączenia ze swojej strony. Nie nawiązuję kontaktu z klientem jako pierwsza.

W miarę możliwości proszę podczas sesji korzystać z komputera/laptopa, a nie smartfona (ryzyko przerywania sesji połączeniami i powiadomieniami).

Nie przyjmuję zapisów od osób trzecich w innych przypadkach niż kiedy rodzic zapisuje swoje dziecko za jego zgodą.

W wyjątkowych sytuacjach zastrzegam sobie prawo do odmówienia konsultacji.

Odpowiedzialność za dopilnowanie terminu wizyty ponosi klient, przypomnienie smsem o planowanej konsultacji jest traktowane jako grzecznościowe, a nie obowiązkowe.

Przed pierwszą wizytą obowiązuje podpisanie i odesłanie elektronicznej lub papierowej wersji Oświadczenia Klienta, jako okazanie własnej nieprzymuszonej woli uczestnictwa w terapii oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO. Za wizytę dziecka odpowiada rodzic, który jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia Klienta za dziecko.

Na życzenie wystawiam rachunek (proszę o informację najpóźniej w dniu sesji)

Rezerwacja terminu spotkania jest równoznaczna z akceptacją powyższych ustaleń.

 

NUMER KONTA: 46 1050 1520 1000 0092 0465 4561

 

 

OFERTA I CENNIK

 

Metoda ONE BRAIN:

1. Odblokowanie DLA DOROSŁYCH I NASTOLATKÓW (od 12 roku życia)

1,5 godziny: 350 zł

2 godziny: 400 zł

Drugą opcję polecam szczególnie osobom, które przyjeżdżają z daleka, a także tym, które wiedzą, że potrzebują więcej czasu na odblokowanie. Długość sesji ustalana jest przed rozpoczęciem spotkania, ewentualnie w jego trakcie – zmiana jest możliwa, jeśli przedłużona sesja nie będzie kolidować z następnym spotkaniem.

 2. Odblokowanie DLA DZIECI (do 12 roku życia) trwa 1 godzinę 

Pierwsze spotkanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicem (drogą mailową)

Koszt pierwszego spotkania: 350 zł (obejmuje wywiad plus sesję 1 godzinę )

Kolejne spotkania (1 godzina): 330 zł

 3. Odblokowanie PRZEZ POŚREDNIKA: 350 zł (sesja 1,5 godziny, obejmująca wywiad plus pracę). 

 

Metoda RECALL HEALING (TOTALNA BIOLOGIA):

Pierwsza sesja poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza, który przesyłam na wskazany adres mailowy. Po otrzymaniu uzupełnionych danych, wpisuję je w program komputerowy, a otrzymane wyniki omawiamy wspólnie podczas sesji. W indywidualnych przypadkach kwestionariusz może zostać dostarczony w innym terminie, nie później jednak niż na drugim spotkaniu. Proszę o odsyłanie kwestionariusza najpóźniej 5 dni przed terminem sesji (chyba, że ustalimy inaczej) – jest to czas potrzebny do opracowania danych. 

Pierwsza sesja: 450 zł (obejmuje wcześniejszą interpretację kwestionariusza plus 2 godziny sesji)

Kolejne sesje: 350 zł (1,5 godziny)

Przy kolejnym spotkaniu, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość przedłużenia sesji o 30 minut (koszt 350 zł).

 

NOWOŚĆ!!!

1. W związku z wieloma prośbami o przyspieszenie terminu sesji, próbnie zostaje wprowadzona opcja sesji „na cito”, która odbędzie się do 5 dni roboczych od daty ustalenia spotkania. Ponieważ termin uzależniony będzie od dostępności, wizyta może odbyć się także przed południem, albo wyjątkowo w sobotę. Koszt spotkania to +100 złotych doliczanych do każdej z powyższych opcji.

2. Dla osób, które miały już ze mną przynajmniej jedną sesję (i jestem zapoznana z ich przypadkiem) wprowadzona zostaje opcja sesji express, trwająca 30 minut. 

Sesja odbędzie się on-line (Skype) lub telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu spotkania przez smsa lub maila oraz wpłacie na konto całej kwoty.

Koszt: 150 złotych.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że w innym przypadku niż powyższy punkt 2, nie prowadzę telefonicznej ani mailowej terapii między sesjami. Dziękuję za zrozumienie. 🙂

 

 

podstrony_tlo2

Menu