ONE BRAIN czy RECALL HEALING?

Mózg porusza się jedynie w granicach tego, co zna

A zna bardzo dobrze świadome i nieświadome wzorce, przekonania oraz doświadczenia własne i klanu / systemu rodzinnego. Tym, co ogranicza naszą świadomość, wiedzę o nas samych, a tym samym wolność wyboru, jest sposób, w jaki postrzegamy siebie oraz rzeczywistość, w której żyjemy. Wielokrotnie powielamy wzory, które przyciągają do nas pewnych ludzi i okoliczności, by po raz kolejny przeżywać to samo, według starych (często nieaktualnych na dany moment życia) schematów. Wiedza na temat programów i przekonań, które niesiemy wewnątrz, jest pierwszym krokiem w kierunku świadomego wyboru i bycia tym, kim naprawdę jesteśmy. Dzięki szerszej perspektywie zmienia się życie, ponieważ zmienia się nasza percepcja.

Moim zdaniem, drogą do osiągnięcia wiedzy na własny temat jest komplementarny system technik i metod, które można stosować oddzielnie lub w połączeniu z jedną czy kilkoma pozostałymi. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje mi, że warto dopasować właściwą metodę do potrzeb klienta, a nie klienta do wykonywanej metody. Świadomość zawsze wyjdzie poza ramy, znajdując właściwą sobie drogę.

Zarówno ONE BRAIN jak i RECALL HEALING zajmują się analizą wszystkich wymiarów istoty ludzkiej

Obie metody zakładają, że u podłoża każdego konfliktu znajduje się brak spójności, przede wszystkim, gdy nie działamy spójnie na poziomie emocji, umysłu, ciała i ducha. 

Im więcej o sobie świadomie wiemy, tym bardziej działamy jako całość, spójnie i w harmonii. Mamy wtedy „pozwolenie” by być sobą.

Obie metody od ponad trzydziestu lat są źródłem wiedzy na temat Wyboru Bycia Sobą. Wiedzy, która nieustannie jest aktualizowana i uzupełniana (bo zmienia się ogólna świadomość).

W niektórych przypadkach (chorób), do odzyskania równowagi, a tym samym zdrowia, wystarczy ukierunkowana rozmowa i uświadomienie ukrytych konfliktów. Biologiczne (na poziomie mózgu) odprogramowanie / dekodowanie / odblokowanie, rozumiane jako rozpuszczenie blokady neurologicznej, to usunięcie „dyslektycznej ślepej plamy” (według ONE BRAIN, czytaj TUTAJ) lub „martwego punktu” (RECALL HEALING) i pozwala albo natychmiast wyeliminować konflikt, albo ułatwić mózgowi znalezienie fizycznego, konkretnego rozwiązania. Zazwyczaj już opowiedzenie sobie właściwej historii podczas sesji, uświadomienie emocji i powiązań, rozpoczyna proces zdrowienia. Czasem jednak rozwiązanie przejawia się dopiero w znalezieniu fizycznego rozwiązania problemów.

Totalna Biologia oferuje szeroką wiedzę na temat biologicznego dekodowania świadomych i nieświadomych programów i przekonań, rozszerza perspektywę, dostarcza teoretycznej wiedzy na temat chorób, konfliktów, traum oraz powodujących je emocji.

Metoda ONE BRAIN, oparta na Kinezjologii, daje bardzo skuteczne narzędzia przeprogramowania wzorców. Dzięki Barometrowi, korekcjom oraz pracy na ponad czterdziestu mięśniach ukazuje zaburzoną równowagę ciała i je równoważy. Natomiast RECALL HEALING wyjaśnia dlaczego tak się dzieje oraz dostarcza wskazówek, gdzie szukać zaburzenia równowagi, aby ostatecznie uświadomić sobie i odkodować pierwotny stresor.

RECALL HEALING daje informację czego dokładnie szukać, a narzędzia ONE BRAIN oferują sposób, by to odnaleźć i przeprogramować.

 

Test mięśniowy

W przypadku gdy dotarcie do zapisów w komórkowej pamięci ciała, wspomnień z okresu ciąży lub generacji jest utrudnione, czy wręcz niemożliwe z powodu braku danych o rodzicach i przodkach, z pomocą przychodzi kinezjologiczny test mięśniowy (czytaj TUTAJ). Metoda ONE BRAIN podchodzi do testu mięśniowego trochę inaczej niż klasyczna Kinezjologia czy David R. Hawkins (psychiatra, a także kinezjolog). Podczas sesji testujemy w subtelny sposób, aby nie obciążyć zbytnio stawu barkowego. Test ma służyć do ponadgodzinnej pracy, więc mięsień nie może się „zmęczyć”. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu testów mięśniowych także przy okazji pracy metodą RECALL HEALING (Gilbert Renaud czy Michelle LaMasa Dawson) oraz DEKODOWANIU BIOENERGETYCZNYM GEST (Gerard Athias & Isabelle Boos).

W czasie sesji TOTALNEJ BIOLOGII test mięśniowy służy mi między innymi do diagnozowania (nie w sensie medycznym, tylko do określenia stresowej reakcji człowieka w związku z konkretnymi sytuacjami, osobami, wspomnieniami czy emocjami), sprawdzenia liczby urodzeniowej, wybrania odpowiednich narzędzi z mojego Toolboxa, zastosowania usprawniających korekcji czy znalezienia najlepszego wieku dla tej konkretnej pracy wyznaczonej przez konflikt biologiczny. Dzięki testowi mięśniowemu mózg precyzyjnie wskazuje moment, który jest jednym z elementów układanki prowadzącej do odkodowania biologicznego wzorca choroby. Największy wpływ ma na nas to, co nieświadome w historii własnej i naszej rodziny, a w odkrywaniu „nieuświadomionego” najlepszy jest feedback z ciała, czyli właśnie sprawdzenie stresu w mięśniach – test mięśniowy.

Badanie mięśni pozwoliło mi również uwrażliwić się na sygnały płynące z ciała podczas sesji, wyczulić na informację z Pola Morficznego, ugruntowało własną „intuicję terapeutyczną”. Dzięki wyczuciu napięcia ciała, umiejętności wytestowania ponad 40 mięśni, stało się moim ulubionym narzędziem pracy, które otwiera mnie na dostęp do tego, co Isabelle Boos nazwała niedawno „Dziedzictwem Wszechświata” oraz zastosowania tego w praktyce, przy pomocy zasady Gilberta Renaud pt. „Whatever works”… 🙂

 

Menu