Cennik

 

REGULAMIN REZERWACJI SPOTKANIA:

 

Opierając się na wzajemnej potrzebie uszanowania swojego czasu oraz mając na uwadze łatwiejszy dostęp do konsultacji dla osób oczekujących na spotkanie, informuję, że rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę.

W przypadku wizyty stacjonarnej, osoby zapisujące się na spotkanie, mogą zostać poproszone o zaliczkę w wysokości 50 złotych (płatne na konto).

Spotkanie można odwołać do 24 godzin przed wyznaczonym terminem. 

Odwołanie spotkania w terminie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą wiąże się z opłatą 50 zł.

Odwołanie spotkania w terminie krótszym niż 5 godzin lub nieobecność na sesji, skutkuje poniesieniem pełnych kosztów wizyty przez klienta. Jeśli zostanę powiadomiona o nieobecności i uda się znaleźć zastępstwo z listy rezerwowej, wtedy opłata na konto wynosi 50 zł. 

W przypadku spotkań on-line (Skype), konieczne jest uregulowanie płatności przynajmniej 48 godzin przed umówioną konsultacją lub, jeśli nastąpiło to później, przesłanie potwierdzenia przelewu.

Na życzenie wystawiam rachunek (proszę o informację najpóźniej w dniu sesji)

Rezerwacja terminu spotkania jest równoznaczna z akceptacją powyższych ustaleń.

 

NUMER KONTA: 46 1050 1520 1000 0092 0465 4561

 

OFERTA I CENNIK

 

Metoda ONE BRAIN:

Odblokowanie dla dorosłych i nastolatków (od 12 roku życia)

do 1,5 godziny (90 minut): 250 zł

do 2 godzin (120 minut): 300 zł

Drugą opcję polecam szczególnie osobom, które przyjeżdżają z daleka, a także tym, które wiedzą, że potrzebują więcej czasu na odblokowanie. Długość sesji ustalana jest przed rozpoczęciem spotkania, ewentualnie w jego trakcie – zmiana jest możliwa, jeśli przedłużona sesja nie będzie kolidować z następnym spotkaniem.

Odblokowanie dla dzieci (do 12 roku życia) trwa do 60 minut

Pierwsze spotkanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicem (drogą mailową)

Cena pierwszego spotkania: 250 zł (obejmuje wywiad plus sesję do 60 minut )

Kolejne spotkania (do 60 minut): 230 zł

Odblokowanie przez pośrednika w gabinecie: 250 zł (sesja do 90 minut, obejmująca wywiad plus pracę). 

 

Metoda RECALL HEALING (TOTALNA BIOLOGIA):

Pierwsza sesja poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza, który przesyłam na wskazany adres mailowy. Po otrzymaniu uzupełnionych danych, wpisuję je w program komputerowy, a otrzymane wyniki omawiamy wspólnie podczas sesji. W indywidualnych przypadkach kwestionariusz może zostać dostarczony w innym terminie, nie później jednak niż na drugim spotkaniu. Proszę o odsyłanie kwestionariusza najpóźniej 5 dni przed terminem sesji (chyba, że ustalimy inaczej) – jest to czas potrzebny do opracowania danych. 

Pierwsza sesja: 300 zł (obejmuje wcześniejszą interpretację kwestionariusza plus do 90 minut  sesji)

Kolejne sesje: 250 zł (do 90 minut)

Przy każdym spotkaniu, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość przedłużenia sesji do 30 minut,

wtedy cena pierwszej sesji to 350 zł a każdej kolejnej 300 zł (do 120 minut).

 

 

 

podstrony_tlo2

Menu