Cennik

 

Od 1.1.2021 roku cena każdej sesji wzrośnie o 50 zł. Podwyżka spowodowana jest wzrostem kosztów utrzymania działalności oraz gabinetu. 

 

Metoda ONE BRAIN:

 

Odblokowanie dla dorosłych i nastolatków (od 12 roku życia)

1,5 godziny (90 minut): 200 zł (od 1.1.2021 250zł)

2 godziny (120 minut): 250 zł (od 1.1.2021 300 zł)

(Drugą opcję polecam szczególnie osobom, które przyjeżdżają z daleka, a także tym, które wiedzą, że potrzebują więcej czasu na odblokowanie. Długość sesji ustalana jest przed rozpoczęciem spotkania, ewentualnie w jego trakcie – zmiana jest możliwa, jeśli przedłużona sesja nie będzie kolidować z następnym spotkaniem zaplanowanym na dany dzień).

 

Odblokowanie dla dzieci (do 12 roku życia) trwa 60 minut

Pierwsze spotkanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicem (drogą mailową)

Cena pierwszego spotkania: 200 zł (obejmuje wywiad plus sesję 60 minut) (od 1.1.2021 250 zł)

Kolejne spotkania (60 minut): 180 zł (od 1.1.2021 230 zł)

 

Odblokowanie przez pośrednika w gabinecie: 200 zł (sesja 90 minut, obejmująca wywiad plus pracę). (od 1.1.2021 250 zł)

 

Metoda RECALL HEALING (TOTALNA BIOLOGIA):

Pierwsza sesja poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza, który przesyłam na wskazany adres mailowy. Po otrzymaniu uzupełnionych danych, wpisuję je w program komputerowy, a otrzymane wyniki omawiamy wspólnie podczas sesji. W indywidualnych przypadkach kwestionariusz może zostać dostarczony w innym terminie, nie później jednak niż na drugim spotkaniu. Proszę o odsyłanie kwestionariusza najpóźniej 5 dni przed terminem sesji (chyba, że ustalimy inaczej) – jest to czas potrzebny do opracowania danych. 

Pierwsza sesja: 250 zł / od 1.1.2021 r 300 zł (obejmuje wcześniejszą interpretację kwestionariusza plus 90 minut sesji)

Kolejne sesje: 200 zł (90 minut) / od 1.1.2021 250 zł

Przy każdym spotkaniu, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość przedłużenia sesji o 30 minut,

wtedy cena pierwszej sesji to 300 zł a każdej kolejnej 250 zł (za 120 minut). (od 1.1.2021 proszę dodać 50 zł)

 

Na życzenie wystawiam rachunek (uprzejmie proszę o informację najpóźniej w dniu sesji)

konto bankowe:  46 1050 1520 1000 0092 0465 4561

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo!

Dokładam wszelkich starań, by sesje były przygotowane w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Ustalam dziennie taką ilość konsultacji, aby nikt z nas nie miał poczucia, że „stoimy w fabryce przy taśmie”. Wymaga to ode mnie czasu, energii i zaangażowania. Natomiast jeśli ktoś odwołuje sesję w ostatnim momencie, albo się na niej nie pojawia, to „moja pozytywna energia rozchodzi się w próżnię”. 😉

Tym samym, opierając się na potrzebie wzajemnego szacunku, zdecydowałam, że osoby zapisujące się na konsultację mogą zostać poproszone o zaliczkę w wysokości 50 złotych, wpłacaną na konto podane powyżej (i odjętą później od całkowitego kosztu sesji).

W przypadku odwołania sesji w terminie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą, zaliczka zostanie potraktowana jako koszt rezerwacji terminu, a jeśli nie było zaliczki, poproszę o wpłatę na konto bankowe w wysokości 50 zł (koszty rezerwacji terminu)

Odwołanie wizyty na 5 godzin lub krócej przed jej terminem lub nieobecność na sesji, skutkuje poniesieniem pełnych kosztów wizyty przez klienta. Natomiast jeśli uda się znaleźć zastępstwo z listy rezerwowej, wpłata wynosi nadal 50 zł

W przypadku pracy on-line (skype lub whatsapp), jeśli nie zostanie ustalone inaczej, proszę o przesłanie potwierdzenia zapłaty całej kwoty przed rozpoczęciem sesji. 

Zapisanie się na sesję jest równoznaczne z akceptacją powyższych ustaleń.

 

Uprzejmie informuję również, że nie prowadzę terapii pomiędzy sesjami. Mój telefon i mail służy przede wszystkim do ustalania terminu spotkań…

Na sesji natomiast mogą liczyć Państwo na moje pełne zaangażowanie 🙂

 

Dziękuję za zrozumienie!

 

 

podstrony_tlo2