Cennik

 

Metoda ONE BRAIN:

 

Odblokowanie dla dorosłych i nastolatków (od 12 roku życia)

trwa 1 godzinę 30 minut

Cena: 200 zł

 

Odblokowanie dla dzieci (do 12 roku życia) trwa 60 minut

Pierwsze spotkanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicem (drogą mailową)

Cena pierwszego spotkania: 200 zł (obejmuje wywiad plus sesję 60 minut)

Kolejne spotkania (60 minut): 180 zł 

 

Odblokowanie przez pośrednika w gabinecie: 200 zł (sesja 90 minut, obejmująca wywiad plus pracę)

 

  

Metoda RECALL HEALING (TOTALNA BIOLOGIA):

Pierwsza sesja poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza, który przesyłam na wskazany adres mailowy. Po otrzymaniu uzupełnionych danych, wpisuję je w program komputerowy, a otrzymane wyniki omawiamy wspólnie podczas sesji. W indywidualnych przypadkach kwestionariusz może zostać dostarczony w innym terminie, nie później jednak niż na drugim spotkaniu. Proszę o odsyłanie kwestionariusza najpóźniej 7 dni przed terminem sesji (jest to czas potrzebny do opracowania danych). 

Pierwsza sesja: 250 zł (obejmuje wcześniejszą interpretację kwestionariusza plus 1,5 godziny sesji)

Kolejne sesje: 200 zł (1 godzina 30 minut).

 

Możliwość pracy via Skype

 

Na życzenie wystawiam rachunek 

 

UWAGA!!!

W przypadku odwołania sesji w terminie krótszym niż 24 godziny* przed umówioną wizytą, obowiązuje wpłata na konto bankowe w wysokości 50 zł (koszty rezerwacji terminu)

* Odwołanie wizyty na 5 godzin lub krócej przed jej terminem lub nieobecność na sesji, skutkuje poniesieniem pełnych kosztów wizyty przez klienta. Natomiast jeśli uda się znaleźć zastępstwo z listy rezerwowej, opłata wynosi nadal 50 zł

Zapisanie się na sesję jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków

 

konto bankowe:  46 1050 1520 1000 0092 0465 4561

 

podstrony_tlo2

Menu